IBM Connect Sofia 2013 (Lotusphere Comes to you) е локално продължение на проведената през месец януари във Флорида 20-та по ред конференция в областта на корпоративните решения за комуникации и съвместна работа IBM Connect 2013.

Защо над 61% от Fortune 100 компаниите използват Social Business технологии?

Как социалните инструменти за бизнеса повишават ефективността на екипите и ангажираността на служителите? Как се променя светът и кой е по-добрият начин за управление на бизнеса, ще разберете на IBM Connect 2013 - събитието посветено на съвременните "social business" технологични решения, съвместната работа и бъдещето на бизнеса.

Кой трябва да присъства?

Какво ще научите?


Организатор:
     

Партньор:


С медийната подкрепа на:

                       Светът се променя. Хората се събират в общности и обменят информация - навсякъде и по всяко време, както никога до сега. Сега е моментът да помислим как да извлечем полза от промяната и да я материализираме в резултати.

Време е да разберем разликата между „Like“-ването и лидерството. Социалните мрежи промениха живота на хората, а Social Business решенията променят БИЗНЕСА. Новите лидери знаят, че хората със своите знания и умения са най-ценният ресурс на организацията. Осъзнават необходимостта от инструменти, които им дават възможност да обменят моментално информация и идеи, намират знанието в организацията и споделят нейната култура. Общуват и създават без ограничения, по-информирано и по-креативно.

НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО - ТHE ENGAGEMENT ECONOMY

Иновативните компании инвестират в решения, предоставящи среда за изява на хората, провокират креативността им и ги правят ангажирани към целите на компанията. Реалните положителни бизнес показатели, като повишаване на продуктивността на екипите стои в основата на Икономиката на ангажираността.
  • Високо ангажираните служители са с 87% по-малко склонни да напуснат организацията си спрямо високо неангажираните служители1.

  • IBM за Social Business решениятаповишават продуктивността на екипите с до 25%2.
Готови ли сте за промените? За бъдещето?
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

1) МТ Sloan Management Review and IBM Institute of Business value, 2010
2) McKinsey Global Institute, 2012