Preventing Financial Fraud in the Digital Era
8 ДЕКЕМВРИ 2020   VIRTUAL EVENT


Регистрация

В дигиталната ера, плащанията в реално време и промените в трансграничните плащания, управлението на измами и спазването им се превръщат в ключови процеси за всяка финансова институция. Докато банките се стремят да отговорят на новите очаквания на клиентите си, те трябва да предприемат конкретни мерки за справяне с финансовите престъпления, за да запазят висока степен на доверие сред потребителите и подобрят качеството на обслужване.

ПРОГРАМАТА

Темите, които ще бъдат част от събитието:

  1. Въздействието на настоящия икономически климат, как той ускори промяната в процесите на финансови транзакции и впоследствие отвори нови пътища за финансовите престъпници.
  2. Как да адаптираме стратегията си за противодействие на измами и финансови престъпления чрез холистичен подход към управлението на риска от измами в постоянно променящия се дигитален свят.
  3. Защо превенцията на измамите и AML започват да се сближават и как да защитите вашата институция от по-голям обем атаки и засилен регулаторен контрол относно спазването на изискванията за превенция на финансовите престъпления.
  4. Защо AI/ML и други технологични промени, ще бъдат ключови за развитието на вашата стратегия за защита от измами.

ЛЕКТОРИ
ЖЕНИ РАШЕВА
Senior Manager, Financial Crime
PwC
КИРИЛ МУЧЕВ
Head of Financial Crime Intelligence - Paysafe
РАДОМИР ДУКОВ
CFE
Raiffeisenbank
СВИЛЕН СТАНЧЕВ
Sales Director
IBS
ВАСИЛ БАКАЛОВ
Senior Risk Systems Consultant
IBS
ТОДОР БАЙЧЕВ
Fraud and Financial Crimes Investigator - IBS
СЪБИТИЕТО
Семинарът се организира от Ай Би Ес България и АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ (ACFE Bulgaria), официален клон на международната организация Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами, САЩ (ACFE)

Участието е безплатно.Регистрация
ОРГАНИЗАТОР